Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

YES6-hanke valtavirtaistaa yhdenvertaisuutta ja edistää monimuotoisuutta

Sisäministeriö 15.5.2013 11.13
Uutinen

YES-hankkeen 6. toimintavuosi on käynnissä 15.1.2013 - 14.1.2014. YES6-hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden valtavirtaistamista viranomaistoiminnassa, edistää monimuotoisuutta julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä parantaa romaniväestön asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Haastateltavana YES6-hankkeen hankepäällikkö Katriina Nousiainen

Mitä yhdenvertaisuuden valtavirtaistamisella tarkoitetaan, hankepäällikkö Katriina Nousiainen?

- Valtavirtaistamisella tarkoitetaan sitä, että viedään jokin periaate viranomaisen kaikkeen toimintaan sisälle: päätöksentekoon, strategioihin, toimenpiteisiin ja politiikkaan.

- YES-hanke ohjeistaa viranomaisia siihen, että mitä he sitten tekevätkin, heidän tulisi arvioida toimintansa vaikutukset eri kohde- ja sidosryhmien näkökulmasta sekä pyrkiä siihen, että päätökset ja toimenpiteet edistävät yhdenvertaisuutta.

Millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuutta valtavirtaistetaan?

- Yhdenvertaisuussuunnittelu on tärkeä valtavirtaistamisen menetelmä, koska se antaa viranomaiselle mahdollisuuden tarkastella toimintaansa kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta. YES-hanke on tukenut viranomaisten ja muiden toimijoiden yhdenvertaisuussuunnittelua monin eri tavoin, mm. kouluttamalla sekä tuottamalla oppaita ja tutkimustietoa.

- Tänä vuonna pääasiallinen valtavirtaistamisen kohderyhmä on paikallisviranomaiset.

- YES6-hanke tuottaa julkaisusarjan syrjinnän vaarassa olevista ryhmistä, syrjinnästä eri elämänalueilla sekä mahdollisista toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta voidaan edistää ja syrjintää torjua. Tämä julkaisusarja tulee olemaan journalistisempi kuin aiemmat julkaisut, ei mikään viranomaisraportti tai esite, vaan etsimme toimittajaa, joka tekisi hyvin ihmisläheisen julkaisun.

Julkaisujen pohjalta tuotetaan myös esitteitä ja järjestetään koulutusta muun muassa:

1. poliisikouluttajille
2. poliisiopiskelijoille
3. virassa toimiville poliiseille
4. työvoimaneuvojille
5. syrjinnän vastaista neuvontaa antaville tahoille sekä
6. journalisteille.

- Valtavirtaistamista edistetään myös vähemmistönuorten mediavaikuttamisen koulutuksella, joka on juuri käynnistynyt.

- Sen tavoitteena on saada mediaan moninaisuutta. Kursseilla koulutetaan vähemmistötaustaisia nuoria, jotka voivat olla maahanmuuttotaustaisia, saamelaisia, romaneja, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen edustajia tai vammaisia. Heitä koulutetaan erilaisista median muodoista ja kannustetaan käyttämään omaa ääntään mediassa sekä hakemaan näitä kanavia.

Inarin konferenssi 14.-15.8.

- YES6-hanke järjestää lisäksi Inarissa yhdenvertaisuuskonferenssin, jonka tarkoituksena on antaa tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän vastaisen työn tuloksista päättäjille, median edustajille ja järjestötoimijoille, kertoo Katriina Nousiainen.

- Kyseessä on kahden päivän konferenssi 14.-15.8. Inarissa. Konferenssin pääteemana on ILO 169 -sopimuksen ratifiointi. Sopimus käsittelee alkuperäiskansojen oikeuksia. Suomi ei ole vielä ratifioinut kyseistä sopimusta, mutta tämän hallituksen tavoitteena on ratifioida se ja sopimuksesta keskustellaan konferenssissa.

- Toinen konferenssin teema on median yhdenvertaisuus, mm. vihapuhe. Puhujiksi on kutsuttu YLEn vihapuhe -nettisivuston tuottaja sekä Euroopan neuvoston No Hate Speech -Movementin edustaja. Tarkoitus on myös toteuttaa konferenssissa Pressiklubi, jossa ruoditaan vähemmistöihin liittyviä uutisia ja katsotaan millaista kuvaa niissä luodaan.

- Valtavirtaistamisen neljäs toiminto on kampanja, jolla aiemmin YES-hankkeessa tuotettuja materiaaleja, erityisesti opettajia ja kouluja varten tuotettuja aineistoja, levitetään ja juurrutetaan.

- YES6-hanke käynnistää uutiskirjeen, jonka on tarkoitus ilmestyä seitsemän kertaa hankkeen aikana, mm. Inarin seminaarista tehdään oma uutiskirjeen numero.

Julkisen sektorin monimuotoisuus

- YES6-hankkeella on myös tavoitteena saada monimuotoisuusajattelua ja monimuotoisuusjohtamista leviämään julkiselle sektorille. Monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että huomioidaan ihmisten erilaisuus kuten ikä, sukupuoli, etninen tausta tai vamma. Mukana on yhdenvertaisuuden näkökulma laajempana ja siinä huomioidaan myös esimerkiksi perhetilanne tai koulutus, kertoo ohjelmakoordinaattori Krista Nuutinen.

- Nythän esimerkiksi maahanmuuttajia työllistetään julkiselle sektorille, mutta voisi olla muitakin näkökulmia. Julkisella puolella monimuotoisuus liittyy keskeisesti viranomaisten toimintaan ja palvelujen kehittämiseen ja siihen, miten hyvin palvellaan asiakaskuntaa huomioiden monimuotoisuuskysymykset. Esimerkiksi poliisin toiminnassa on hyvä miettiä palvelujen saavutettavuutta tai asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteita monimuotoisen asiakaskunnan näkökulmasta.

- YES6-hanke osallistuu syksyllä myös Kuntamarkkinoille, joissa monimuotoisuutta käsitellään osana julkisen sektorin johtamista.
 

Palaa sivun alkuun