Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Komissio hyväksyi Suomen puitetukiohjelman Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyville valtiontukitoimenpiteille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2022 9.19
Tiedote

Euroopan komissio linjasi 13.6.2022 antamassaan päätöksessä, että Suomen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyville valtiontukitoimenpiteille tarkoitettu puitetukiohjelma soveltuu EU:n sisämarkkinoille. Näin ollen Suomessa voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön kansallisia tukitoimenpiteitä, joilla lievennetään sodan haitallisia talousvaikutuksia eri hallinnonaloilla.

Puitetukiohjelman avulla voidaan tukea yrityksiä, joihin Venäjän hyökkäys Ukrainaan tai sen johdosta asetetut pakotteet tai toteutetut vastatoimenpiteet vaikuttavat. Tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 400 000 euroa. Tuki tulee myöntää viimeistään 31.12.2022.

Suomessa puitetukiohjelmaa tullaan soveltamaan ainakin kuljetusalan kustannustuessa. Tukea voivat myöntää valtion viranomaisten lisäksi myös kunnat. 

Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina, takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina ja pääoman muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin. Poikkeuksellisesti myös taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset voivat saada tukea. Tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka ovat pakotteiden kohteena tai joita kontrolloivat pakotteiden kohteena olevat henkilöt. 

Tuki, joka on myönnetty komission hyväksymän tukiohjelman nojalla, voidaan yhdistää muun muassa niin sanottuun vähämerkityksiseen eli de minimis -tukeen. De minimis -tuki tarkoittaa vähämerkityksellistä tukea, jota yritys voi saada eri myöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Puitetukiohjelma täydentää muita tukimahdollisuuksia 

Euroopan komissio hyväksyi 23.3.2022 tilapäiset valtiontukisäännöt EU:n talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistuman hyökkäyksen johdosta. Tiedonanto joustavoitti huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tukitoimenpiteisiin, joilla voidaan turvata yritysten maksuvalmius sekä kompensoida kaasun ja sähkön äkillinen hinnannousu kriisin aikana. Komissio vahvisti tiedonannossaan, että jäsenmailla on EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa (SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohta) mahdollisuus korvata yrityksille kriisin takia käyttöönotettujen pakotteista tai vastapakotteista aiheutuvia vahinkoja tietyin edellytyksin.

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 0295 047 026
erityisasiantuntija Emmi Nykänen, TEM, p. 0295 047 309

 
Sivun alkuun