Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kotoutumislakiin esitetään muutoksia, jotta Ukrainasta paenneiden palvelut voidaan turvata

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 11.50
Tiedote

Hallitus valmistelee kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotta kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin korvata kotoutumislain mukaisia kustannuksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.

Noin 29 000 Ukrainasta Venäjän hyökkäyssotaa paennutta on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua. Tämän vuoden loppuun mennessä Suomeen saapuu sisäministeriön arvion mukaan kaikkiaan 40 000–80 000 Ukrainan sotapakolaista. Tilapäistä suojelua sovelletaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa. Tämän vuoksi lakiesityksessä esitetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista. 

Tilapäistä suojelua saavat ovat nyt pääasiassa vastaanottopalveluiden piirissä, koska heillä ei yleensä ole kotikuntaa. Keväällä 2023 he voivat kuitenkin saada kotikunnan vuoden Suomessa oleskeltuaan, jolloin kunnan ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa. Voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä ei kuitenkaan mahdollista valtion korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille tilapäistä suojelua saaville järjestetyistä palveluista. 

Kustannuksia korvattaisiin samoin kuin kansainvälistä suojelua saavista

Jotta palvelut voidaan turvata, lakiesityksessä esitetään, että valtio voisi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisestä samaan tapaan kuten esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavien palveluista.

Esityksessä ehdotetaan myös, että tilapäistä suojelua saaviin sovellettaisiin kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä vastaavasti kuin esimerkiksi kansainvälisen suojelun saajiin. Esityksessä myös selkeytettäisiin kuntaan osoittamisen viranomaisvastuita ja muutettaisiin lakia vastaamaan paremmin nykyistä käytäntöä henkilöiden kuntaan siirtymisprosessien osalta.

Korvaus maksettaisiin myös ilman huoltajaa saapuneista alaikäisistä

Lisäksi esitetään, että alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut, tilapäistä suojelua saava lapsi tai nuori saisi asumisen ja tuen palvelut samoin kuin alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut kiintiöpakolainen tai kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori ja nämä kustannukset korvattaisiin kunnalle ja hyvinvointialueelle

Hallituksen esitys on lausunnolla 1.7.–5.8.2022.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Mira Karppanen, p. 0295 047 293, tavoitettavissa 1.7.2022 ja 8.8.2022–
neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. 0295 048 254, tavoitettavissa 4.–15.7.2022 ja 1–5.8.2022

*14.7. korjattu tiedotteen sanamuotoa

 
Sivun alkuun