Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2021 13.24
Tiedote
kuva hake-bioenergia

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta metsähakevoimaloilta 15.3.2021 jälkeen. 

Metsähakevoimalan hyväksyntää tuotantotukijärjestelmään ei voi hakea Energiavirastolta enää 15.3. jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalin 12 vuoden tukiajan loppuun saakka.

Vuonna 2010 säädetyllä tukijärjestelmällä on ollut keskeinen rooli eri uusiutuvista energialähteistä (tuuli, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) saatavan sähkön tuotannon lisäämisessä. Muiden tuotantomuotojen kuin metsähakkeen osalta tukijärjestelmä on suljettu jo aikaisemmin. Järjestelmän piiriin on vuosina 2011-2020 hyväksytty yhteensä 54 metsähakevoimalaa, joista viimeisin lokakuussa 2020.

Metsähakevoimalalle maksetaan muuttuvaa tuotantotukea siten, että hakkeen käyttö polttoaineena yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa säilyy kilpailukykyisenä verrattuna turpeeseen. Tuen tavoitteena on ollut kattaa metsähakkeesta ja turpeesta tuotetun sähkön tuotantokustannusten erotusta niin, että turpeen sijasta käytettäisiin metsähaketta. 

Tukijärjestelmässä tuen määrään vaikuttavat turpeen verotaso ja päästöoikeuden hinta. Järjestelmä on taannut tukea metsähakkeelle silloin, kun päästöoikeuden hinta on ollut alhainen. Järjestelmän merkitys on vähentynyt päästöoikeuden hinnan ja turpeen verotason noustessa. Vuoden 2019 alusta lähtien tukea on maksettu vain yhdeltä vuosineljännekseltä. Tukijärjestelmälle ei nykyisellään ole enää tarvetta. 

Eduskunnan talousvaliokunnan antaman lausunnon mukaan tukijärjestelmiä on jatkossa perusteltua suunnata uusien energiateknologioiden investointi- ja demonstraatiohankkeisiin kypsien teknologioiden tuotannon tukemisen sijasta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
johtava asiantuntija Kari Lavaste, Energiavirasto, puh. 029 505 0038
 

 
Sivun alkuun