Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Finland klarar sig bra vid genomförandet av EU:s inre marknad

Arbets- och näringsministeriet 1.8.2019 12.55 | Publicerad på svenska 7.8.2019 kl. 9.51
Nyhet

Finland klarar sig bra vid genomförandet av den inre marknaden. Det framgår av rapporten Resultattavla för den inre marknaden som EU-kommissionen publicerade den 4 juli 2019. En bedömning av varje medlemsland ges för närvarande för ytterst många olika faktorer.

När genomförandet av den inre marknaden bedöms som helhet hör Finland till de fem toppländerna tillsammans med Portugal, Slovakien, Sverige och Litauen. I rapporten Resultattavla för den inre marknaden bedömer kommissionen medlemsländerna inom många olika sektorer på en tregradig skala (bättre resultat än genomsnittet – genomsnittligt – sämre resultat än genomsnittet). Sammandraget på EU-nivå visar att även om handeln med varor och tjänster har ökat har genomförandet av den inre marknaden försvagats inom vissa delområden jämfört med 2017. 

I fråga om genomförandet av direktiven om den inre marknaden hör Finland till de ledande länderna inom EU. Jämfört med föregående rapport har dock dröjsmålstiden för genomförandet av enskilda direktiv ökat. Av EU-länderna har Finland minst överträdelseförfaranden, och någon särskilt problematisk sektor med avseende på överträdelser kan inte urskiljas.

Även i fråga om olika verktyg för förvaltning av den inre marknaden (till exempel informationssystemet för den inre marknaden och tjänsten Ditt Europa) klarar sig Finland i huvuddrag bättre än genomsnittet. Finland får också bättre omdömen än genomsnittet i fråga om delarna om offentliga upphandlingar och beviljande av yrkeskvalifikationer som inkluderats i rapporten. Å andra sidan hör denna gång till exempel nätverket Solvit, som fokuserar på att undanröja hinder för handel och medborgarnas fria rörlighet inom EU, till de verktyg som behöver utvecklas. Från Finlands sida hoppas kommissionen till exempel på snabbare reaktion i fall som kommit via systemet för att lösas. I Resultattavlan för 2019 har man även inkluderat en jämförelse av hur väl medlemsländernas verksamhetsmiljö främjar delningsekonomi. 

Resultattavlan innehåller dessutom en jämförelse mellan medlemsländerna om EU:s inre handel med varor och tjänster samt utländska investeringar. Genom jämförelsen strävar man efter att beskriva medlemslandets integration med europeiska och globala värdekedjor, ekonomins konkurrenskraft och förutse utvecklingen av den inre marknaden. Vid en jämförelse klarar sig Finland genomsnittligt även om det har skett en snabb utveckling särskilt i fråga om integrationen av handeln med varor jämfört med föregående rapport. Handeln med tjänster växer nästan i hela EU-området, i Finland dock långsammare än genomsnittet inom EU.

Resultattavla för den inre marknaden – helhetsbild

Ytterligare information:

EU-assistent  Noomi Saarinen, tfn. 0295 160 240

Specialsakkunnig Isabella Paju, tfn. 0295 047 015

Palaa sivun alkuun