Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Webinaari energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta 2.6.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2022 12.48
Tiedote

Hallitus antoi maaliskuun lopussa eduskunnalle lakiesityksen energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta, jota voitaisiin myöntää tuen piiriin kuuluville yrityksille vuosina 2022-2026. Tuen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi.

Sähköistämistuki on valmisteltu Euroopan komission päästökauppaa koskevien valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena ja sillä korvataan päästökaupan sähkön hintaan aiheuttamia välillisiä kustannuksia toimialoille, joiden katsotaan olevan erityisen alttiita näistä kustannuksista johtuvalle hiilivuotoriskille. 

Laissa esitetään säädettäväksi myös tuen käyttöä koskevista kansallisista lisäehdoista. Tuen laskennan, hakemisen ja käytön yksityiskohdista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, jonka luonnos on lausunnolla 20.5.2022 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Sähköistämistukilaki ja valtioneuvoston asetus pyritään saamaan voimaan kesällä. Määräaika sähköistämistuen hakemiselle vuoden 2021 tietojen perusteella olisi tällöin 30.9.2022.

Tietoa tulevista säädöksistä ja tukihausta ministeriön ja Energiaviraston infotilaisuudesta 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiavirasto järjestävät sähköistämistukea koskevan infotilaisuuden torstaina 2.6.2022 klo 13.00-14.30. Tilaisuudessa esitellään sähköistämistukeen liittyvät säädösluonnokset sekä tuen hakemiseen liittyviä menettelyjä. Energiavirastoa esitetään laissa tuen viranomaistehtävistä vastaavaksi tukiviranomaiseksi,

Tilaisuus järjestetään Teamsin kautta. Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Infotilaisuuteen voi liittyä 2.6.2022 klo13 tästä linkistä. 
 
Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, TEM, p. 029 504 7303 ja anna-maija.sinnemaa(at)gov.fi
Energiavirasto: sahkoistamistuki(at)energiavirasto.fi

 
Sivun alkuun