Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018 Asetus varhaiskasvatuksesta tarkentaa varhaiskasvatuslain säännöksiä

23.8.2018 13.42
OKM

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Torstaina annetussa valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista. Asetuksessa säädetään myös henkilöstömitoituksesta nykytilaa vastaavasti.
Valtioneuvoston yleisistunto

Palaa sivun alkuun