Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asumisen investointiavustuksia tehostava lakihanke lausuntokierrokselle

Miljöministeriet 12.8.2015 8.54
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla tehostettaisiin erityisryhmien asunto-oloja parantavien investointiavustusten käyttöä. Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä, ja se perustuu Juha Sipilän hallitusohjelmaan. Ehdotuksessa esitetään pieniä tarkennuksia myös muuhun asuntotuotannon tukia koskevaan lainsäädäntöön.

Investointiavustukset vain erityisryhmille

Ehdotuksen mukaan erityisryhmien investointiavustuksia myönnettäisiin jatkossa vain sellaisille asunnoille, joiden asukkailla on suurin tarve tuettuun asumiseen, kuten kehitysvammaisilla, pitkäaikaisasunnottomilla, mielenterveyskuntoutujilla ja huonokuntoisilla vanhuksilla. Investointiavustuksia ei enää myönnettäisi tavanomaisten opiskelija-, nuoriso- tai senioriasuntojen rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen. Tällaisia asuntoja voitaisiin kuitenkin myös jatkossa tukea valtion korkotukilainoituksella, johon liittyy aina valtion täytetakaus. Lisäksi avustusta voitaisiin myös tulevaisuudessa myöntää sellaisille opiskelija-, nuoriso- ja seniorikohteille, jotka poikkeavat tavallisista asunnoista. Tällaiset kohteet olisi tarkoitettu esimerkiksi kehitysvammaisille opiskelijoille, erityistä tukea tarvitseville nuorille sekä huonokuntoisille vanhuksille.

Lisäksi lakiehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan säännöksiä, jotka koskevat avustuksen suuruutta. Suuruus perustuisi jatkossa vain kohteessa tarvittaviin tavanomaisesta poikkeaviin tila- tai varusteratkaisuihin sekä asumiskustannusten kohtuullisuuteen.

Vuokrasopimukset asukkaiden turvaksi myös erityisryhmäkohteissa

Ehdotuksen mukaan asumisen perustuisi valtion tukemissa vuokra-asunnoissa jatkossa aina vuokrasopimukseen. Tästä voitaisiin poiketa vain, jos kyse on erityistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden väliaikaisesta, intervallityyppisestä asumisesta, jolloin vuokrasopimusta ei ole järkevää tehdä asumisen lyhyen keston vuoksi. Muutoksella taattaisiin esimerkiksi palvelutalojen asukkaille kaikki ne vuokralaisille kuuluvat oikeudet, joista on säädetty asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa.

Kaikki oleskeluluvan saaneet voisivat hakea vuokra-asuntoja

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan, että valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöksiä muutetaan ulkomaalaisten asunnonhakijoiden osalta. Kaikki oleskeluluvan haltijat voisivat hakea asumaan valtion tukemiin vuokra-asuntoihin riippumatta siitä, miten pitkäksi aikaa oleskelulupa on annettu. Käytännössä asukkaaksi voitaisiin valita yli kolme kuukautta Suomessa oleskeleva muu kuin EU-maan kansalainen, jos tämä täyttää muut asukasvalinnan kriteerit. Muutos varmistaisi ulkomaalaisten yhdenvertaisen kohtelun asukasvalinnassa sekä sen, ettei asukasvalinnan ulkopuolelle jää ryhmiä, joilla on erityisen perusteltu tarve valtion tukemaan asuntoon.

Lausuntoja voi antaa 18.9.2015 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Ville Koponen, p. 0295 250 132, [email protected]

Kimmo Tiilikainen
Palaa sivun alkuun