Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Eduskunta hyväksyi lait sotilasvirkojen kelpoisuusvaatimusten tarkentamisesta

PuolustusministeriöSisäministeriö
5.3.2019 19.02
Tiedote

Eduskunta on tänään 5.3.2019 hyväksynyt lait, joilla tarkennetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan sekä upseerin virkaan johtaviin opintoihin ja rajavartijan peruskurssille valittavan henkilön kelpoisuusvaatimuksia.

Sotilasvirkaan voidaan jatkossa nimittää vain, mikäli henkilöllä ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia muutetaan siten, että upseerin virkaan johtaviin opintoihin edellytetään samaa luotettavuutta. Samat muutokset koskevat myös rajavartijan peruskurssille valittavien kelpoisuusvaatimuksia.

Luotettavuuden arvioinnissa olennaista on se, onko todennäköistä, että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen ei-toivotulle vaikuttamiselle.

Ulkomaansidonnaisuudet tulee ottaa huomioon myös asianomaisen oman aseman ja suojaamisen kannalta. Henkilö voi joutua ristiriitatilanteeseen, jos häntä tai hänen läheisiään uhataan tai henkilöä muutoin painostetaan toimimaan työtehtäviinsä liittyvien velvollisuuksiensa vastaisesti.

Esityksessä muutetaan puolustusvoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuja lakeja.

Eduskunnan hyväksymät lait viedään seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettaviksi minkä yhteydessä määrätään myös niiden voimaantuloajankohdat. Tarkoitus on, että lait tulisivat voimaan 1.7.2019.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala p. 0295 140 072.

Lisätietoja sisäministeriössä antaa hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto p. 0295 421 601.

Sivun alkuun