Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2018 Esitys Ruokaviraston perustamisesta eduskunnalle

22.2.2018 14.01
MMM

Hallitus esittää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustettavaksi uutta virastoa, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin tehtävät sekä virastojen tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyvät tehtävät Maanmittauslaitoksesta. Virastoon siirrettäisiin lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Viraston nimeksi esitetään Ruokavirastoa ja se aloittaisi toimintansa 1.1.2019.
Valtioneuvoston yleisistunto

Palaa sivun alkuun