Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Japan har slutförts

Ulkoasiainministeriö 11.12.2017 12.59
Pressmeddelande

Pressmeddelande 218/2017
8.12.2017

EU och Japan slutförde den 8 december 2017 förhandlingarna om ett omfattande frihandelsavtal. Avtalet är betydande både ekonomiskt och politiskt. EU och Japan svarar tillsammans för ungefär en tredjedel av världens BNP.

Handelsavtalet täcker till stor del varuhandeln, den reglering och de handelshinder som rör den, och handeln med tjänster. När avtalet träder i kraft avskaffas tullarna omedelbart för 90 procent av EU:s export till Japan. Inom många sektorer blir det lättare för tjänsteleverantörer från EU att träda in på den japanska marknaden. Förhandlingarna om investeringsskydd fortsätter nu separat från detta avtal.

Handeln avregleras genast för många exportprodukter som är viktiga för Finland, såsom produkter från plast- och kemiindustrin. Tullarna för skogsindustriprodukter avskaffas efter överenskomna övergångstider. Avregleringen av den japanska livsmedelsmarknaden öppnar nya möjligheter för våra livsmedelsexportörer.

Enligt utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen är avtalet en fin nyhet för Finland och den öppna världshandeln. ”Finland har ett gott anseende i Japan. Frihandeln med Japan ger nya exportmöjligheter, och det är viktigt att finska företag effektivt tar vara på dem”, konstaterar minister Mykkänen.

Målet är att avtalet ska börja tillämpas i slutet av 2018.

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Mia Hurtta, handelsråd, tfn 040 5733 206.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Kai Mykkänen
Palaa sivun alkuun