Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Hallitukselta päätös täydennysrakentamisen tukemisesta

Ympäristöministeriö 11.6.2020 13.26
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään päättänyt maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksiin kuuluvista, valtion asuntorahaston varoista myönnettävistä lähivuosien kunnallistekniikka-avustuksista. Vuosina 2020–2023 avustusta myönnetään yhteensä 60 miljoonaa euroa ja sillä tuetaan erityisesti täydennysrakentamista.

Kunnallistekniikka-avustukset ovat osa valtion osallistumista MAL-sopimuksiin. MAL-sopimukset solmitaan neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla, jotka ovat Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä kolmella uudella MAL-seudulla Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa. MAL-sopimuksilla pyritään toimivaan yhdyskuntarakenteeseen, kuntien yhteisvastuulliseen asuntopolitiikkaan ja sujuviin liikennejärjestelmiin.

Kunnallistekniikka-avustuksilla vauhditetaan asuntotuotantoa suuren asuntokysynnän alueilla. Täydennysrakentamisella voidaan monipuolistaa asuinalueiden asuntotarjontaa ja parantaa asukkaille saatavilla olevia palveluja erityisesti tiivistyvillä alueilla. Viheralueisiin panostamalla voidaan säilyttää ja parantaa alueen viihtyisyyttä täydennysrakentamisen ohessa.

Avustusta myönnetään asuntoalueella tarvittavien katualueiden ja puistojen rakentamiseen sekä täydennysrakentamiseen liittyviin välttämättömiin toimenpiteisiin, jotka kuuluvat kunnan vastuulle. Avustuksen enimmäismäärä on 30 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). ARA lähettää hakuohjeet kunnille 15.6.2020.

Lisätiedot:

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 067, [email protected]
Energia-asiantuntija Ulla Laapotti, ARA, p. 029 525 0824, [email protected]

Krista Mikkonen
Palaa sivun alkuun