Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Puolustusbudjetti noudattaa puolustusselontekoa
Hallituksen esitys puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoiksi 2018

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 12.12
Tiedote

Puolustusministeriön hallinnonalan menojen yhteismäärä nousee hieman kuluvaan vuoteen verrattuna. Hallituksen esitys puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoiksi vuodelle 2018 on 2 872 miljoonaa euroa. Esitys sisältää muun muassa hallitusohjelmassa mainitun puolustuksen määrärahalisäyksen sekä lisämäärärahaa turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämään valmiuden parantamiseen (50 miljoonaa euroa). Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus vuodelle 2018 ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on 1,24 % (v. 2017: 1,27 %).

Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista (ilman arvonlisäveromenoja) on suunniteltu käytettävän noin 941 miljoonaa euroa (39 %) materiaaliseen valmiuteen. Puolustusmateriaalihankintojen osuus on tästä 483 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoista on suunniteltu käytettävän lisäksi materiaalin kunnossapitoon ja joukkojen varustamiseen noin 458 miljoonaa euroa.

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään enimmäismäärältään 1,6 miljardin euron suuruista Puolustusvoimien materiaalin kehittäminen 2018 -tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2018-2027. Merivoimien strateginen suorituskykyhanke Laivue 2020 sisältyy pääosin tähän tilausvaltuuteen. Muita suurimpia alkavia hankkeita ovat mm. Merivoimien Laivue 2000 MLU, Pintatorjuntaohjusjärjestelmä 2020, Maapuolustuksen infrastruktuuri, Sotilastiedustelun maalittamistuki ja Ilmavoimien tukikohtien varustaminen. Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 166 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosille 2018-2022, jolla tehdään Puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sisältyviä hankintoja sekä hankitaan varaosia ja kunnossapitopalveluja.

Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste vuonna 2018 on Libanonissa, Irakissa ja Afganistanissa. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään 57 miljoonaa euroa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen suunniteltu yhteisvahvuus eri operaatioissa, pääosin Libanonissa, Irakissa ja Afganistanissa, tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 520 henkilötyövuotta.

 
Sivun alkuun