Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Hallituksen kiireinen syksy käynnistyi budjettiriihellä

Valtioneuvoston kanslia 1.10.2021 14.00
Hallituksen kiireinen syksy käynnistyi budjettiriihellä

Pääministeri Marinin hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä päätettiin merkittävistä panostuksista kasvuun, ilmastoon ja työllisyyteen sekä hoito- ja palveluvelan purkamiseen. Talousarvioesitys vuodelle 2022 rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua koronakriisin jälkeiseen aikaan. 

Hallitusohjelman toteuttamisessa saavutettiin tärkeä etappi, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksen perhevapaauudistuksesta. Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa sekä perheiden arjessa että työelämässä. Naisten asemaa työmarkkinoilla halutaan parantaa jakamalla perhevapaat kahden vanhemman välillä nykyistä tasaisemmin. Tämä vaikuttaa myös asenteisiin, mikä puolestaan voi vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää työelämässä.

Toinen merkkipaalu oli hallituksen esitys laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta. Lain tavoitteena on kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Budjettiriihessä hallitus vahvisti koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton tiekartan. Suomesta pyritään tekemään houkutteleva maa työnteon ja opiskelun kannalta esimerkiksi sujuvoittamalla maahanmuuttoprosessia. Lisäksi hallitus on syyskuussa antanut puolustusselonteon sekä hallituksen esityksen lattiahintamekanismin käyttöönotosta turpeen verotuksessa.

Sivun alkuun