Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus esittää muutoksia YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloon

23.8.2018 13.50
YM

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain liitteen 1 muuttamisesta. Muutos koskee YVA-menettelyn vaatimien hankkeiden luetteloa. Hallituksen esityksen tavoitteena on ajantasaistaa hankeluettelo, selkeyttää sen sisältöä sekä yhdenmukaistaa sitä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan direktiivin kanssa.

Sivun alkuun