Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus esittää sähköistä asiointia ympäristö- ja vesilupien käsittelyyn

Miljöministeriet 29.11.2018 13.38
Tiedote

Ympäristö- ja vesilupia koskevat hakemusasiakirjat tulisi toimittaa jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti joko sähköpostilla tai asiointijärjestelmän kautta. Viranomaisten ja kuntien ylläpitämien ilmoitustaulujen sijasta hakukuulutukset, niihin liittyvät asiakirjat ja päätökset julkaistaisiin viranomaisen verkkosivuilla. Tavoitteena on mahdollisimman joutuisa ja tehokas asiointi.

Hallitus antoi tänään ehdotuksensa laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta. Hallitus haluaa ajantasaistaa säädöksiä, sillä asiointi tapahtuu jo pääosin sähköisesti. Esityksen mukaan sähköinen menettely tehostaisi tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia ympäristöasioissa, kun asiakirjat ja päätös julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla.

Myös sanomalehdessä tiedottaminen säilytettäisiin, ja viranomainen voisi tiedottaa myös muulla tehokkaalla tavalla. Lisäksi viranomaisilla olisi velvollisuus huolehtia siitä, että kansalaiset voivat tutustua sähköisiin asiakirjoihin yleisessä käytössä olevien laitteiden avulla.

Vaikka sähköinen asiointi olisi ensisijaista, myös paperiasiointi olisi jatkossakin mahdollinen, jos toiminnanharjoittajana on yksityinen henkilö.

Ehdotetut muutokset eivät edellytä valtion ja kuntien ympäristöviranomaisia uudistavan tai ottavan käyttöön uusia järjestelmiä. Valtion viranomaisissa kuitenkin sähköisten lupajärjestelmien kehittämistä jatketaan.

Muutokset edistäisivät osaltaan pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteiden toteuttamista digitalisaation ja säädösten sujuvoittamisen osalta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Oili Rahnasto, p. 02952 50 244, [email protected]

Palaa sivun alkuun