Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus esittää uutta lakia sotilastiedustelusta

Puolustusministeriö 25.1.2018 13.20
Tiedote

Hallitus antoi 25.1.2018 eduskunnalle esityksen laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Se seuraa turvallisuusympäristön kehitystä ja tuottaa tietoa ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta ja tukee muita viranomaisia.

Nykyisin Puolustusvoimien tiedonhankintatoimivaltuudet ovat puutteellisia muihin maihin sekä muuttuneeseen turvallisuusympäristöön verrattuna.

Teknologia on kehittynyt voimakkaasti ja sotilaallinen viestiliikenne on siirtynyt analogisesta toimintaympäristöstä digitaaliseen. Sen seurauksena kriittisiin tiedustelutietoihin on ilman uuden lainsäädännön toimivaltuuksia erittäin vaikeata päästä kiinni.

Esityksellä parannettaisiin Puolustusvoimien tiedonhankintaa Puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhkista siten, että Puolustusvoimille säädettäisiin toimivaltuudet henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun.

Sotilastiedustelulla hankittaisiin tietoa kotimaassa ja ulkomailla. Tiedustelun kohteita ovat sotilaallinen toiminta, kuten vieraan valtion asevoimien ja niihin rinnastuvien joukkojen toiminta, Suomen maanpuolustukseen kohdistuva tiedustelutoiminta, sotatarvikkeiden kehittäminen ja levittäminen sekä sellainen toiminta, joka voi vaarantaa Suomen maanpuolustusta tai yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Lisäksi säädettäisiin tiedustelutoiminnassa noudatettavissa periaatteista sekä toiminnan ohjeuksesta ja valvonnasta puolustushallinnossa. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä lukuun ottamatta sellaisia toimivaltuuksia koskevia säännösehdotuksia, jotka liittyvät luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Niistä olisi kuitenkin mahdollista säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perustuslain 10 §:n 4 momenttiin ehdotetun tiedon hankkimista koskevan uuden rajoitusperusteen nojalla.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600.

Kysymyksiä ja vastauksia sotilastiedustelusta: http://www.defmin.fi/sotilastiedusteluQA

Palaa sivun alkuun