Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus hylkäsi Kemihaaran tekojärveä koskevan Natura-poikkeushakemuksen

Ympäristöministeriö
1.2.2018 10.47
Tiedote

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton joulukuussa 2016 jättämän hakemuksen ns. Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Kemihaaran alueelle rakennettavasta tekojärvestä. Tämä aiheuttaisi merkittäviä heikennyksiä Natura 2000 -alueille.

Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteita ei saa merkittävästi heikentää. Valtioneuvosto voi kuitenkin poikkeuksellisesti sallia heikennyksiä aiheuttavan hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen, mikäli siihen on yleiseen etuun liittyvät painavat perusteet. Poikkeusmenettelyn soveltaminen edellyttää, että muiden vaihtoehtojen puuttuminen osoitetaan. Hyväksyminen edellyttäisi myös riittäviä toimenpiteitä luontoarvojen heikennysten korvaamiseksi.

Lapin liitto haki valtioneuvostolta luonnonsuojelulain mukaista poikkeuspäätöstä, jonka turvin maakuntakaavaehdotus voitaisiin hyväksyä erittäin tärkeiden, yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi. Tekojärven rakentamista perusteltiin tulvansuojelulla. Koska tulvansuojelun toteuttamiselle on muitakin vaihtoehtoja, hallitus hylkäsi Natura-poikkeusta koskevan hakemuksen.

Kemihaaran tekojärvi muuttaisi Kemihaaran soiden Natura 2000 -alueesta noin 5 000 hehtaaria pysyvästi vesialueeksi. Vaikutusten arvioinnista lausuneet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Metsähallitus ovat todenneet, että tulvariskienhallinnan suunnittelussa on ollut mukana muita vaihtoehtoja. Näillä tekoaltaalle vaihtoehtoisilla toimenpiteillä ei olisi Natura 2000 -verkoston kannalta kielteisiä vaikutuksia.

Lapin liitto esitti alkuperäisessä kaavaehdotuksessaan myös Sallatunturin matkailualueen laajentamista itään Natura 2000 -alueelle. Käytännössä kyse olisi ollut uuden hissirinteen rakentamisesta alueen matkailuelinkeinon kehittämiseksi. Lapin liitto on tammikuun lopussa ilmoittanut ympäristöministeriölle täydentävänsä esitystä, joten Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta asia ratkaistaan myöhemmin hakemuksen täydentämisen jälkeen.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, [email protected]

Sivun alkuun