Hyppää sisältöön

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.7.2015 10.17
Tiedote 371/2015

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Bot antaa torstaina 9.7. ratkaisuehdotuksensa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu. Kansallinen tuomioistuin haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia.

Suomi on katsonut, että Suomen juomapakkausverojärjestelmä, jossa tietyistä juomapakkauksista kannetaan juomapakkausveroa, jos pakkaus ei kuulu palautusjärjestelmään, on unionin oikeuden mukainen. Järjestelmä on syrjimätön ja se kohtelee ulkomaisia ja kotimaisia toimijoita samalla tavalla. Edellytykset juomapakkausveron maksamiselle ja verosta vapautumiselle ovat samat ulkomaiselle ja kotimaiselle toimijalle.

Alkoholilain osalta Suomi on katsonut, että alkoholijuomien vähittäismyynnin varaaminen Alkon monopoliksi ei ole unionin oikeuden vastaista. Siltä osin kuin kyse on mietojen alkoholijuomien vähittäismyynnistä, ei lupaedellytys loukkaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta unionissa, sillä samaa lupaa edellytetään kotimaisilta ja ulkomaisilta toimijoilta ja lupavaatimus on joka kansanterveyden suojelua koskevan tavoitteen mukainen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-198/14.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Joni Heliskoski, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 164