Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 206,8 miljoonaa euroa

Ulkoministeriö 9.2.2018 9.37
Tiedote

Ulkoministeriö on myöntänyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen päätöksellä 206,8 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelmiin vuosille 2018-21. Tukea saa yhteensä 22 suomalaisen kansalaisjärjestön ohjelmaa. Viisi suurinta tuensaajaa ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Fida International, Plan Suomi ja Suomen Punainen Risti.

Kaikki 22 järjestöä ovat saaneet ohjelmatukea ulkoministeriöstä aiemminkin. Puolet järjestöistä sai tukea enemmän kuin aiemmin, kuudella toimijalla tukitaso pysyi samana kuin vuonna 2017 ja viidellä järjestöllä ohjelmatuki laski suhteessa vuoteen 2017.

”Määrärahoja on tulevina vuosina yhtä paljon kuin vuonna 2017. Sillä summalla tähdätään mahdollisimman laajaan ja vaikuttavaan työhön. Nyt tukea on lisätty niille järjestöille, jotka pärjäsivät kokonaisarvioinnissa parhaiten”, sanoo ministeri Kai Mykkänen.

Tukea saavien kehitysyhteistyöohjelmien toiminta keskittyy vahvasti Itä-Afrikkaan, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-itään. Afrikassa suurimpia yhteistyömaita ovat Uganda, Kenia, Etiopia, Somalia, Tansania ja Etelä-Sudan. Työllään järjestöt kehittävät paikallisten ihmisten työ- ja toimeentulomahdollisuuksia, koulutusta ja terveyspalveluja usein kaikista köyhimpien ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa. Tällä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnissa.

Useassa ohjelmassa hyödynsaajina on pakolaisia ja näitä vastaanottavia yhteisöjä kehitysmaissa. Toisaalta toiminnalla pureudutaan muuttoliikkeiden juurisyihin kuten köyhyyteen, yleiseen näköalattomuuteen ja katastrofikestävyyden haasteisiin. Tuettujen joukossa on järjestöjä, jotka ovat asiantuntijoita konfliktinratkaisussa ja demokratian edistämisessä. Ohjelmilla edistetään myös kestävää luonnonvarojen hallintaa. Ilmastonmuutos pyritään ottamaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Ulkoministeriön tukemat ohjelmat toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia siinä, että ne pystyvät edistämään ihmisoikeuksia. Samalla tuetaan viranomaisia kantamaan vastuunsa oikeuksien toteutumisesta ja yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisesta. Järjestöjen toiminta keskittyy haasteellisiin ympäristöihin. Useassa kohdemaassa kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut ja tehnyt kansalaisjärjestöjen työn vaikeaksi.

Ohjelmatuki on ulkoministeriön pääasiallinen tukimuoto kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. Ensimmäistä kertaa ohjelmatuen haku järjestettiin siten, että kaikki 22 järjestöä hakivat valtionavustusta samanaikaisesti ja neljälle vuodelle. Vuonna 2021 on tarkoitus järjestää avoin ohjelmatuen haku kaikille kansalaisjärjestöille. Lisäksi ulkoministeriö myöntää valtionavustusta pienten ja keskisuurten järjestöjen yksittäisille hankkeille.

Lisätietoja: Titta Andersson-Bohren, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin eritysavustaja, puh. +358 50 513 1539 ja Jyrki Nissilä, yksikön päällikkö, kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 351 205

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Ohjelmatuensaajat ja myönnöt 2018-21 (pdf,11 kb, 1 sivua)

Palaa sivun alkuun