Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kehysriihestä lisäpanos edullisiin koteihin: A-Kruunu voi tuplata asuntotuotantonsa

Ympäristöministeriö 11.4.2018 20.33
Tiedote

Hallitus päätti kehysriihessä kohdentaa 50 miljoonaa euroa yleishyödyllisen A-Kruunu Oy:n pääomittamiseen. Päätöksen myötä A-Kruunu Oy voi lisätä vuosittaisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotantonsa 800 asuntoon, mikä on tuplasti viimevuotista enemmän.

Rakentamista lisättäisiin Helsingin seudulla, ja rakennuttaminen laajennettaisiin myös suurimmille kaupunkiseuduille. Asuntomarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin luotuja konseptikohteita ja puurakentamista lisättäisiin.

Hallitus haluaa puolittaa asunnottomien määrän vuoteen 2022 mennessä. Ympäristöministeriön hallinnonalalla asunnottomuustyöhön lisätään 20 miljoonaa euroa kehyskaudelle. Tukea suunnataan paikkakuntakohtaisiin hankkeisiin alueille, joissa asunnottomia asuu asuntopulan vuoksi laitoksissa, vaikka henkilön kunto mahdollistaisi muuten itsenäisen asumisen. Lisäksi tuetaan huonokuntoisten ensisuojien korvaamista asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla.

Asuntopoliittiset toimet toteuttavat osaltaan professori Juho Saaren työryhmän esityksiä, joilla vähennetään eriarvoistumista.

METSO-ohjelman korotettu rahoitus jatkuu

Hallitus päätti lisätä METSO-ohjelman rahoitusta viime vuoden tapaan viidellä miljoonalla eurolla kehystasoon nähden myös vuodelle 2019. Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin pohjaava METSO on yksi tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Ohjelman suojelutavoitteena on 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä. Vuodenvaihteessa 2018 METSO-ohjelman suojelutavoitteesta oli saavutettu 67%.

Kehyskaudella luonnonsuojelualueiden hankintaan ja korvauksiin kohdennetaan 26,63 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 21,63 miljoonaa euroa vuodessa ajalla 2020-2022.

Hallitus päätti 11.4. julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022. Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen perjantaina 13. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Kaikkien sähköpostit muotoa e[email protected]

erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946

erityisavustaja Taru Savolainen, p. 040 535 8622

talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214

asuntorakentamisen määrärahat: rakennusneuvos Timo Tähtinen, p. 0295 250 306

luonnonsuojelun määrärahat: ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 0295 250 240

 
Palaa sivun alkuun