Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Generallöjtnant Timo Kivinen blir kommendör för försvarsmakten

Försvarsministeriet 19.6.2019 15.50
Pressmeddelande

Den 19 juni 2019 har republikens president Sauli Niinistö utnämnt generallöjtnant Timo Kivinen till tjänsten som kommendör för försvarsmakten för tiden 1.8.2019 - 31.3.2024. Den nuvarande kommendören, general Jarmo Lindberg, övergår till reserven den 1 augusti 2019.

Under sin karriär har generallöjtnant Timo Pekka Kivinen (f. 1959) haft mångsidiga uppgifter både i Finland och utomlands. Han har varit chef för huvudstaben sedan 2017. Tidigare har Kivinen bland annat tjänstgjort som försvarsmaktens strategichef, kommendör för Karelska brigaden, biträdande avdelningschef vid huvudstaben, i ledande uppgifter vid Försvarshögskolan, kommendör för Uttis jägarregemente och militärattaché i Budapest. Kivinen avlade generalstabsofficersexamen 1993 och han befordrades till generallöjtnant 2016.

Kivinen når sin i lag föreskrivna avgångsålder i tjänsten som kommendör för försvarsmakten den 31 mars 2024.

Ytterligare information vid försvarsministeriet lämnas av Raimo Jyväsjärvi, avdelningschef, tfn 0295 140400.

Kontakter till generallöjtnant Timo Kivinen via Huvudstabens kommunikationsavdelning, tfn 0299 800 (växeln).

Palaa sivun alkuun