Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Kilpailukykyä kohentamalla ja työelämää kehittämällä lisää työllisyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriöYmpäristöministeriö 4.9.2015 9.07
Tiedote

Elinkeinoministeri Olli Rehn, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoivat 4.9.2015 hallituksen strategisen painopistealueen Työllisyys ja kilpailukyky toimeenpanosta ja etenemisestä.

Tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2025 mennessä kilpailukykyinen maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa. Lähivuosien tavoitteena on lisätä työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistaa julkistaloutta ja nostaa työllisyysastetta. Päämäärien saavuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia.

"On tärkeää, että Suomi saadaan kestävän kasvun tielle. Se vaatii yrittämistä, työtä ja myös riskinottoa. Niitä hallitus pyrkii tukemaan turhaa säätelyä purkamalla, kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia parantavilla ja vientiponnisteluja tukevilla toimilla", toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

"Työllisyyden ja yrittäjyyden kohentamiseksi tarvitsemme toimenpiteitä monella rintamalla. Osa muutoksista kestää pidempään ja vaikutukset näkyvät myöhemmin", toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Kärkihanke 1. Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Tavoitteena on talouden kasvun voimistaminen yritysten kasvua tukemalla. Tämä tapahtuu muun muassa parantamalla markkinoiden toimintaa kilpailun esteitä poistamalla ja investointeihin liittyvien lupaprosessien virtaviivaistamalla. Kasvuyritysten rahoituskapeikkoja avataan hyödyntämällä laajasti muun muassa EU:n rahoitusohjelmia, pääomittamalla kasvurahastoja ja suunnitteilla olevalla välirahoitusvälineellä. Päätoimenpiteinä ovat Team Finlandin vaikuttavuuden tehostaminen ja yritysrahoituksen välineiden laajentaminen. Oleelliset selvitykset ja lakimuutokset kilpailun lisäämiseksi ovat valmiit vuoden 2017 alkupuolella.

Kärkihanke 2. Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

Työttömyysturvaa uudistamalla kannustetaan työn nopeaan vastaanottamiseen, pyritään työttömyysjaksojen lyhentämiseen sekä rakenteellisen työttömyyden alentamiseen. Vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamisesta annetaan hallituksen esitys lähiviikkoina. Työttömyysturvauudistuksen linjaukset ovat valmiit vuoden 2015 lokakuussa. Selvitys kannustinloukuista sekä osallistavan sosiaaliturvan malli on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Kärkihanke 3. Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

Hankkeella kannustetaan työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille. Selvitysmies laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä. Paikallista sopimista koskevien ehdotusten valmistelu ja voimaan saattaminen tapahtuu vuoden 2016 aikana. Työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistus alkaa vuoden 2015 lopulla jatkuen vuoteen 2018.

Kärkihanke 4. Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi

Tavoitteena on työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen, passivoivien toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen yhdenmukaistaminen ja resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin. Vuoden 2016 kesään mennessä otetaan käyttöön uusia digitaalisia TE-palveluja. Selvitetään vaikeammin työllistyvien työvoimapalveluiden siirrosta kuntien vastuulle sekä yksityisten työvoimapalveluiden lisäämistä. Näitä koskevat hallituksen esitykset annetaan syksyllä 2016.

Kärkihanke 5. Asuntorakentamista lisätään

Tavoitteena on vauhdittaa asuntotuotantoa muuttamalla valtion tuen ehtoja. Tämä edistää työvoiman liikkuvuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Vuokra-asuntotuotantoa lisätään luomalla uusi kymmenen vuoden välimalli. Omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uustuotannossa, ja rajoitukset muutetaan kohdekohtaisiksi kiristäen vaatimuksia. ARA:n nykyisen asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan, jos vapautuva pääoma käytetään asuntorakentamiseen.

Lisätiedot:


elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, puh. 046 923 4915
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, puh. 046 922 8946

Palaa sivun alkuun