Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Koronavirusepidemian vaiheet

Koronavirusepidemia luokitellaan hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelmassa kolmeen epidemiavaiheeseen. Luokittelun avulla arvioidaan epidemiatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta ja niiden kohdentamista Suomessa.

Epidemiologiset vaiheet

1. Perustaso

 • Epidemia ei kasva ja tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen.
 • Paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja esiintyy vain ajoittain. Tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet voidaan jäljittää ilman viivettä.
 • Uudet tapaukset ovat satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan pääosin karanteenissa jo olevilla.

2. Kiihtymisvaihe

 • Epidemia kasvaa ja tapausten alueellinen ilmaantuvuus on perustasoa korkeampi. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että yli prosentti tehdyistä koronatesteistä on positiivisia ja että joukkoaltistumisia esiintyy.
 • Merkittävä osa tartuntojen lähteistä pystytään selvittämään tehokkaasti.
 • Useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja.

3. Leviämisvaihe 

 • Epidemian kasvu nopeutuu edelleen. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että yli kaksi prosenttia tehdyistä koronatesteistä on positiivisia ja että sairaala- ja tehohoidon tarpeen ennustetaan kääntyvän kasvuun.
 • Tapaukset leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin.
 • Jäljitys vaikeutuu.

Epidemiologista tilannetta seurataan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiirien sivuilla

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset eli sairaanhoitopiirit ja kunnat tai kuntayhtymät päättävät toimenpiteistä tautitilanteen mukaan. Lisäksi aluehallintovirasto voi tehdä tiettyjä päätöksiä.

Hallituksen hybridistrategia koronavirusepidemian torjumiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Sen tavoitteena on 

 • estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, 
 • turvata terveydenhuollon kantokyky ja
 • suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi - (6.5.2020)

Syksyllä 2020 annettu hybridistrategian toimintasuunnitelma ohjaa viranomaisia koronavirusepidemian hillinnässä. Siinä esitetään epidemian luokittelussa käytetyt kriteerit.

Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (7.9.2020)

Toimintasuunnitelma on päivitetty ajalle tammi-toukokuu 2021. Sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Toimintasuunnitelma covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021 (5.1.2021) 

Toimintasuunnitelmaa täydennettiin 26.1.2021 uusilla toimenpidetasoilla.

Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä (26.1.2021)

6.5.2021 hallitus linjasi periaatepäätöksessään, että toimenpidetasojen käytöstä voidaan luopua.

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta (6.5.2021)

27.5.2021 hallitus antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämiseksi. Päivitetyn toimintasuunnitelman tavoitteena on pitää epidemian kehitys Suomessa kurissa siihen asti, että rokotuskattavuus on riittävä ja epidemian uudelleen kiihtymisen riski on vähentynyt ratkaisevasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen (27.5.2021)

Lisätietoa

Koronavirusepidemian vaiheet – stm.fi

Sivun alkuun