Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 17.10.2019 Förslag om att utvidga konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter

17.10.2019 14.02
JM

Regeringen föreslår att konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas. Den proposition som lämnades till riksdagen i dag bygger på en EU-förordning om samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter som medlemsstaterna ska börja tillämpa vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna. Syftet med propositionen är samtidigt att öka konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa i lagöverträdelser på ett mer allmänt plan också i till exempel den nationella tillsynen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Sivun alkuun