Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.4.2016 13.50 | Julkaistu suomeksi 14.4.2016 klo 13.57
Tiedote 157/2016

Valtioneuvosto asetti tänään 14. huhtikuuta yleisistunnossaan lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

- Hallituksen norminpurkuhankkeessa kevennetään ja uudistetaan sääntelyä. Pidän tärkeänä sitä, että lainsäädäntöön saataisiin luotua aivan uudenlainen kehittämisen kulttuuri. Tarvitsemme laadukasta, vaikuttavaa lainsäädäntöä ja tämän varmistamisessa lainsäädännön vaikutusarviointielin tulee tekemään tärkeää työtä, sanoo norminpurun kärkihankkeen vastuuministeri, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettavan itsenäisen ja riippumattoman arviointineuvoston puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä. Neuvoston jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, professori Ari Hyytinen, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen, professori Eva Liljeblom, professori Tuula Linna, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, professori Jyrki Tala ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen.

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja vaikutusarvioinneista, jotka ovat luonnoksissa hallituksen esityksiksi. Se voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto voi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusarviointien laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi. Se voi säädösten tultua voimaan myös arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria.

Toiminnan käynnistyessä neuvosto keskittyy hallituksen esitysluonnosten taloudellisten vaikutusten (julkinen talous ml. kuntatalous, yritykset ja kotitaloudet) arviointeihin. Neuvoston tehtävänä ei ole suorittaa vaikutusarviointeja, vaan se arvioi laadittuja arviointeja.

Neuvosto seuraa vaikutusarviointien laadun kehitystä ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta. Neuvosto antaa vuosittain katsauksen toiminnastaan valtioneuvoston kanslialle.

Lisätietoja: hallitusneuvos Arno Liukko, p. 0295 160 175, valtioneuvoston kanslia