Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laki sotilastiedustelusta voimaan kesäkuun alusta

Puolustusministeriö 26.4.2019 11.25
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään 26.4.2019 vahvistanut sotilastiedustelua koskevat lait. Laki sotilastiedustelusta tulee voimaan 1.6. 2019

Tasavallan presidentti on tänään 26.4.2019 vahvistanut sotilastiedustelua koskevat lait.

Laki sotilastiedustelusta tulee voimaan 1.6. 2019. Uusi laki sisältää säännökset Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Tavoitteena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lait tulevat voimaan samaan aikaan siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön kanssa. Toiminnan käynnistämisen kannalta on tärkeää, että tiedusteluvalvontavaltuutettu aloittaa toimintansa 1.5.2019.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, [email protected], puh 0295 140600.

Lisätietoja puolustusministeriön verkkosivuilla:
https://www.defmin.fi/tehtavat_ja_toiminta/lainsaadanto/saadosvalmistelu/sotilastiedustelulainsaadanto

Palaa sivun alkuun