Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Statsrådets allmänna sammanträde 1.9.2016 Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

1.9.2016  14.41
MM

Regeringen har idag 1.9.2016 lämnat in en proposition till riksdagen som innehåller förslag till en mildring av den lagstiftning som berör avloppsvatten i glesbygdsområden.  Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem i regel iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde 1.9.2016 (på finska)

Sivun alkuun