Hyppää sisältöön

Liikenteen lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia – eduskunta hyväksyi lakipaketin sisällön

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 20.5.2020 8.21 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 9.58
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt täysistunnossaan 19.5.2020 hallituksen esityksen sisällön, joka koskee liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön esitettyjä väliaikaisia muutoksia.

Muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimivuus koronavirusepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa. 

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen useita lakeja koskevista muutoksista 30.4.2020.

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusaika lyhennetään 60 päivästä viiteen päivään liikennepalvelulain muutoksella. Tällä mahdollistetaan se, että joukkoliikenteen toimijat voivat muuttaa esimerkiksi aikataulujaan nykyistä nopeammin, ja sitä kautta sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

Taksinkuljettajan ajolupa

Liikennepalvelulakiin ehdotetun muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta uusia taksinkuljettajan ajoluvan niin, että hakija toimittaisi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.  Tämä koskee ajolupia, joiden voimassaolo päättyy 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana.

Merenkulun ammattipätevyydet

Merenkulun ammattipätevyyksien, kuten pätevyyskirjojen, lisäpätevyyskirjojen ja luotsin lupakirjojen, voimassaoloa jatketaan kuudella kuukaudella uudistamispäivästä 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana. Kyseisenä ajankohtana myös koeluotsausvaatimuksesta voidaan poiketa. Lisäksi miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä voidaan hakea poikkeusta Liikenne- ja viestintävirastolta. Pätevyyteen liittyvän näyttökokeen voi suorittaa viimeistään 30.4.2021.

Alusten turvatarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi lakimuutoksen myötä valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen suorittamaan aluksen turvatarkastukset sekä myöntämään kansainväliset turvatodistukset. Nämä tarkastukset kohdistuvat ulkomailla oleviin suomalaisiin aluksiin. Tämä väliaikainen valtuutus turvaa tavara- ja rahtiliikenteen sujuvuuden ja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Alusrekisterilain muutos mahdollistaa jäljennöksen toimittamisen aluksen saantoasiakirjasta alkuperäisen asiakirjan sijaan. Muutos on voimassa 31.10.2020 asti.

Komission lakiehdotukset

Hallituksen esitykseen sisältyi alun perin useampia muutosehdotuksia.

Euroopan komissio antoi 29.4.2020 neljä liikennealan säädösehdotusta, joiden tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana. Komission asetusehdotuksen poikkeukset erosivat osin hallituksen esityksessä ehdotetuista.

Jotta vältytään ristiriitatilanteelta ja tulkintaongelmilta, liikenne- ja viestintäministeriö toimitti liikenne- ja viestintävaliokunnalle täydentävän vastineen, jossa esitettiin ajokorttilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan ja liikenteen palveluista annetun lakiehdotuksen kolmen pykälän poistamista lakiehdotuksesta.

Ajokorttilain muuttamista koskeva lakiehdotus koski ajokortin uusimiseen liittyvien lääkärintodistusten toimittamista. Ehdotus poistettiin, koska komissio on ehdottanut ajokorttien voimassaoloon pidennystä. Komission ehdotus on hallituksen esityksessä ollutta ehdotusta kattavampi.

Lakiehdotuksesta poistetut kolme liikennepalvelulain pykälää koskivat kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkumista, rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkastuksia sekä lisätodistuksen voimassaoloa ja voimassapitämistä. Komission ehdotuksessa säädetään näistä samoista asioista.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esitystä koskevan mietinnön 8.5.2020.                                                                                                                             

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentti vahvistaa lait.

Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan 1.6.2020.

Muutokset olisivat voimassa muutamien kuukausien määräajan, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.


Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367

hallitusneuvos Rita Linna, p. 0295 34 2559

joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset: ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 34 2125

taksinkuljettajan ajolupa: viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609

merenkulun ammattipätevyydet: ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 34 2031

alusten turvatarkastukset: suunnittelija Suvi Kankare, p. 0295 34 2105


Tiedote 30.4.2020: Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia
Tiedote 14.5.2020: Komissio ehdottaa liikenteeseen poikkeussäädöksiä
Eduskunta.fi: Täysistunto 19.5.2020, pöytäkirja
Eduskunta.fi: Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM32020 vp - HE 62/2020 vp

Timo Harakka government