Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Lokakuulle sovitut hallitusohjelman toimet valmistuivat ajallaan

Valtioneuvoston kanslia 1.11.2021 9.16
Lokakuulle sovitut hallitusohjelman toimet valmistuivat ajallaan

Lokakuussa valmistui kuusi pääministeri Marinin hallituksen toimintasuunnitelman hanketta, joista kahdella oli kansainvälistä näkyvyyttä. Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi vuosille 2022–2024, mikä tukee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanoa ja pitkäjänteistä työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Itämeren suojeluohjelma päivitettiin uudella sopimuksella, jolla Itämeren rantavaltiot sopivat EU:n kanssa uusista toimista Itämeren suojelemiseksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) käynnistivät helmikuulle 2023 kestävän saatavuusharkintaa koskevan alueellisen kokeilun, joka mahdollistaa valituilla ELY-alueilla yhteiset työlupalinjaukset. Kokeilualueeksi on valittu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueet. Kokeilun odotetaan lisäävän työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottavan ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja. 

Valtioneuvosto päätti 28. lokakuuta valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan uuden valtion osittain omistaman Itärata-nimisen osakeyhtiön. Suomen valtio sitoutuu pääomittamaan yhtiötä osakassopimuksen ehtojen mukaisesti enintään 40,29 miljoonalla eurolla. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Valtion kotouttamisohjelmaa täydennettiin hyvien väestösuhteiden edistämisen sekä rasismin ja syrjinnän vastaisella toimintaohjelmalla. Toimintaohjelmassa on tarkoitus käsitellä vihapuheen ja viharikollisuuden torjuntaa, työelämän syrjimättömyyttä, asenneilmapiiriin ja eri väestöryhmien välisiin suhteisiin vaikuttamista. Lisäksi pyritään vahvistamaan rasismiin puuttumisen kulttuuria Suomessa.

Osana viime vuoden syksyllä päätettyä oppivelvollisuuden laajentamista vahvistettiin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla.

Sivun alkuun