Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Tiilikainen kutsui eurooppalaisia kollegoja keskustelemaan kiertotaloudesta 11.-12. helmikuuta

Ympäristöministeriö 11.2.2019 9.01
Tiedote

Ministereitä ja valtiosihteereitä yhdeksästä Euroopan maasta keskustelee Espoossa 11.-12.2. siitä, miten kiertotalous auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, mitä kiertotalousratkaisuja tekstiiliteollisuus voi tarjota sekä siitä, miten kaupungit ja alueet voivat edistää kiertotaloutta. Kokous on osa Suomen valmistautumista EU:n puheenjohtajuuskauteen.

Epävirallisen kokoukseen osallistuvat asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kutsusta Belgian, Ranskan, Saksan, Luxemburgin, Alankomaiden, Slovakian, Slovenian ja Ruotsin edustajat. Tavoitteena on keskustella ideoista ja aloitteista, joilla kiertotaloutta voidaan edistää Euroopan unionin politiikassa mutta myös kansallisella tasolla.

Kiertotalouden pitäisi olla ”seuraava talousmuoto”. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD arvioi kuitenkin, että raaka-aineiden käyttö maailmassa tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2060 mennessä maailmantalouden kasvun myötä. Raaka-aineiden globaali kulutus on yli 80 miljardia tonnia vuodessa, mistä vain yhdeksän prosenttia käytetään uudelleen tai kierrätetään.

Siirtymällä kiertotalouteen teollisuuden päästöjä voitaisiin vähentää EU:ssa puolella vuoteen 2050 mennessä. On tärkeää, että merkittävimmille sektoreille ja teollisuudenaloille luodaan strategioita kiertotalouden edistämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Tekstiiliteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia – tekstiilintuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin kaikkien kansainvälisten lentojen ja merenkulun kasvihuonekaasupäästöt yhteensä. Myös luonnonvarojen ja kemikaalien käyttö aiheuttaa haittoja ympäristölle ja terveydelle. Siirtyminen kertakäyttöisestä ja nopeasti kulutettavasta muodista kestävämpään, korjattavaan ja kierrätettävään muotiin sekä uudet, muun muassa vuokraukseen perustuvat liiketoimintamallit, on strateginen edistysaskel.

Kokousvieraat käyvät maanantaina 11.2. Euroopan kemikaalivirastossa, jossa he keskustelevat kemikaalien hallinnan merkityksestä kiertotaloudelle. Parempi tieto tuotteiden sisältämistä kemikaaleista sekä mahdollisuus jäljittää jätteiden ja materiaalivirtojen kemiallisia yhdisteitä ovat välttämättömiä kiertotalouden kannalta. Tiistaina 12.2. vieraat tutustuvat Aalto-yliopiston Bioproduct Centre –tutkimuskeskuksessa akkumetallien kiertotalouteen sekä jätteestä valmistettavan, biopohjaisen Ioncell-kuidun valmistamiseen.

Lisätietoja:

Taru Savolainen, ympäristöministerin erityisavustaja, puh. 040 535 8622

Kokouksen ministeri- ja valtiosihteerivieraat:

Carole Dieschbourg, ympäristö-, ilmasto- ja kestävän kehityksen ministeri (Luxembourg)
Gunvor Ericson, valtiosihteeri, ympäristö- ja ilmastoministeriö (Ruotsi)
Jochen Flasbarth, valtiosihteeri, ympäristö-, luonnonsuojelu ja ydinturvallisuusministeriö (Saksa)
Norbert Kurilla, valtiosihteeri, ympäristöministeriö (Slovakia)
Ir. Roald P. Lappere, ylijohtaja, ympäristöasiat ja kansainväliset asiat, infrastruktuuri- ja vesienhoitoministeriö (Alankomaat)
Jure Lebev, ympäristö- ja aluesuunnitteluministeri (Slovenia)

Palaa sivun alkuun