Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2017 Opintotukilakia esitetään muutettavaksi

23.5.2019 13.32
OKM

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta. Muutoksilla joustavoitettaisiin opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksiä muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa sekä parannettaisiin niiden opiskelijoiden asemaa, jotka ovat vaarassa jäädä opintotuen ulkopuolelle opintojen hidastuessa muutoin kuin tilapäisesti.
Istunnon aineisto

Sivun alkuun