Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjanmaa-luokan taistelujärjestelmähankintaa jatketaan Saabin kanssa

Puolustusministeriö 9.4.2019 10.00
Tiedote

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 8. huhtikuuta 2019 päättänyt saavutetun sopimusvalmiuden ylläpitämisestä Pohjanmaa-luokan alusten taistelujärjestelmän sopimuksesta tarjouskilpailun vertailussa parhaiten menestyneen tarjoajan Saab AB:n kanssa. Päätös rajoittaa tarjoajien määrä yhteen tarkoittaa tarjouskilpailun päättymistä Atlas Elektronikin ja Lockheed Martin Canadan osalta. Varsinaisen hankintapäätöksen asiassa tekee eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä valtioneuvosto.

Hankintapäätös taistelujärjestelmästä oli tarkoitus tehdä yhdessä laivanrakentamissopimuksen kanssa vuonna 2018, mutta laivanrakentamissopimusneuvotteluiden viivästymisestä johtuen päätöksiä ei ole voitu tehdä suunnitellusti. Hallituksen eron vuoksi taistelujärjestelmän hankintapäätös on mahdollista tehdä aikaisintaan uuden valtioneuvoston nimittämisen jälkeen. Lisäviivästyksestä johtuen puolustusministeriö katsoi, että nyt tehty päätös jatkaa vain vertailussa parhaiten menestyneen tarjoajan kanssa on oikeudenmukainen ja tasapuolinen tapa jatkaa hankintamenettelyä, koska tarjoajat ovat toimittaneet lopulliset tarjouksensa ja niiden vertailu on suoritettu. Päätöksellä pyritään vähentämään tarjousten voimassaolon pidennyksistä johtuvia riskejä ja kustannusvaikutuksia sekä tarjoajille että puolustushallinnolle.

Päätös voitiin tehdä edellä mainituin perustein hallituksen toimiessa eronpyyntönsä jälkeen toimitusministeristönä. Toimivalta-asiassa konsultoitiin Oikeuskanslerinvirastoa.

Hankintamenettelyn vertailun tuloksen, neuvottelun kohteena olevan sopimuksen tai hankinnan kohteena olevan järjestelmän yksityiskohtia ei avata julkisuuteen asian keskeneräisyydestä johtuen.

Tarjouskilpailu käynnistyi vuonna 2017

Pohjanmaa-luokan alusten taistelujärjestelmä koostuu aseista, sensoreista ja johtamisjärjestelmistä sekä näiden integroinnista aluksiin. Taistelujärjestelmän alustava tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimittajaehdokkaalle - saksalaiselle Atlas Elektronikille, kanadalaiselle Lockheed Martin Canadalle ja ruotsalaiselle Saabille - kesällä 2017. Neuvottelumenettelynä toteutettu tarjouskilpailu eteni viimeiseen vaiheeseensa vuonna 2018 ja kaikille kolmelle yritykselle lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö lokakuussa 2018, jonka jälkeen vastaanotetut tarjoukset on evaluoitu ja lisäksi on käyty sopimusneuvotteluja.

Taistelujärjestelmän myötä hankittavan kokonaisuuden lisäksi Pohjanmaa-luokan alukset varustetaan pintatorjuntaohjuksilla, torpedoilla, ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä sekä Hamina-luokan aluksilta siirrettävillä laivatykeillä.

Lisätietoja asiassa antavat puolustusministeriössä ohjelmajohtaja Lauri Puranen, puh. 0295 140403 ja tiedotuspäällikkö Eemeli Peltonen, puh. 0295 140125.

Palaa sivun alkuun