Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Puolustuskyvyn vahvistamista jatketaan

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2022 14.10
Tiedote
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2023 on yhteensä 5,9 miljardia euroa. Tämä on 775 miljoonaa euroa (15 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäys aiheutuu toimintaympäristön muutoksista johtuvista tasokorotuksista Puolustusvoimien toimintamenoihin, puolustusmateriaalihankintoihin sekä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Lisäksi valtiovarainministeriö on sisällyttänyt talousarvioehdotukseen 272 miljoonaa euroa varautumista hävittäjähankinnan mahdollisiin valuuttakurssitappioihin. Tämä kasvattaa puolustusbudjetin yhteismäärän 6,1 miljardiin euroon (+20%).
Talousarvioehdotus ei sisällä tulevasta Nato-jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. Ne käsitellään budjettivalmistelussa myöhemmin.
Puolustusvoimille lisäresursseja puolustuskyvyn vahvistamiseksi
Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoja lisätään 179 miljoonalla eurolla. Lisäyksen taustalla ovat erityisesti toimintaympäristön muutoksesta johtuva tasokorotus, palkkausten tarkistukset sekä hinta- ja kustannustasotarkistukset.
Määrärahalisäyksellä vahvistetaan puolustuskykyä muun muassa lisäämällä Puolustusvoimien henkilöstömäärää lähivuosien aikana 500 henkilötyövuodella, nostamalla kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää noin 10 000 reserviläisellä sekä parantamalla materiaalin kunnossapidon tasoa.
Materiaalihankinnat ja materiaalin kunnossapito puolustusbudjetin keskiössä
Talousarvioehdotus sisältää puolustusmateriaalihankintoihin 1,6 miljardia euroa, joka on 765 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Pääosa lisäyksestä kohdistuu puolustuskyvyn materiaaliseen vahvistamiseen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Kustannustasotarkistusten ohella määrärahaan vaikuttavat myös aiempiin lisätalousarvioihin sisältyneet menoajoitusmuutokset.
Talousarvioehdotus sisältää kaksi uutta tilausvaltuutta. Puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan 559 miljoonan euron tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2023-2032. Valtuudella hankitaan muun muassa ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä sekä kehitetään Maavoimien tulenkäyttöä ja joukkojen liikkuvuutta. Lisäksi Puolustusvoimille ehdotetaan 113 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosien 2023-2028 varaosahankintoihin sekä järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.
Asevelvollisten taloudellisen aseman kehittäminen
Talousarvioehdotus sisältää parannusesityksen asevelvollisten taloudellisiin etuuksiin. Taloudellisten etuuksien kehittämisellä vastattaisiin kasvaneisiin elinkustannuksiin ja pyritään mahdollistamaan häiriötön varusmiespalvelus myös taloudellisesta näkökulmasta.
Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste edelleen Libanonissa ja Irakissa
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan määrärahoja 65 miljoonaa euroa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot sisältyvät ulkoministeriön määrärahoihin. Lisäksi sotilaalliseen kriisinhallintaan ehdotetaan vuosille 2023-2026 uutta 20 miljoonan euron suuruista tilausvaltuutta, jolla kehitetään täydentävää ja korvaavaa kalustoa. Kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus tulee olemaan nykyarvion mukaan enintään 400 henkilötyövuotta.
Lisätietoja puolustusministeriössä antavat talousjohtaja Kristiina Olsson, puh. 0295 140 220, ja erityisasiantuntija Heikki Kuru, puh. 0295 140 007.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2023
 
Sivun alkuun