Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Puolustusvoimien Laivue 2020 -hankintapäätökset tulevat siirtymään

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2019 14.39
Tiedote

Puolustusministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa koskien puolustusvoimien Laivue 2020 -hankintapäätöksiä ja toimitusministeristön toimivaltaa. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan Laivue 2020 -hankintapäätöstä ei voida tehdä toimitusministeristön toimikaudella valtioneuvoston yleisistunnossa eikä puolustusministeriössä.

Oikeuskansleri on kannanotossaan todennut, että toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Lisäksi toimitusministeristön edellytetään pidättäytyvän uusista tai laajakantoisista poliittisista aloitteista, jotka vaikuttaisivat uuden hallituksen toimintamahdollisuuksiin.

Suunniteltu Laivue 2020 -alusten hankinta on hallituksen valmistelussa arvioitu merkittäväksi ja laajakantoiseksi. Hankinnassa on myös arvioitu olevan merkittäviä elinkeino- ja teollisuuspoliittisia näkökohtia. Tämän vuoksi hankintapäätöstä ei voida tehdä toimitusministeristön toimikaudella valtioneuvoston yleisistunnossa eikä puolustusministeriössä.

Puolustusvoimat jatkaa Laivue 2020 -hankintasopimusten valmistelua siten, että hankintapäätökset ovat tehtävissä uuden hallituksen nimittämisen jälkeen.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä ohjelmajohtaja Lauri Puranen, puh. 0295 140 403.

 
Sivun alkuun