Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännöksiä muutetaan

Puolustusministeriö
25.8.2017 12.25
Tiedote

Hallitus antoi 6. huhtikuuta 2017 eduskunnalle esityksen puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta (HE 30/2017). Esityksen mukaan puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutetaan vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä. Uudistuksen siirtymäkausi kestää vuoteen 2025 saakka.

Esitys vaikuttaa käytännössä kaikkien henkilöstöryhmien eroamisikiin. Muutos koskee noin 7800 sotilasvirassa palvelevaa ja noin 550 siviilivirassa palvelevaa henkilöä.

Eroamisikien korottamisella saavutettavat kertaluonteiset eläkekustannusten säästöt ovat noin yhdeksän miljoonaa euroa. Säästö kertyy vuosien 2018 - 2025 aikana. Raha-asiainvaliokunta puolsi asiaa istunnossaan 6.4.2017.

Tasavallan presidentti on 25. elokuuta 2017 vahvistanut lain puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta ja määrännyt lain tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2018.

'Lisätietoja asiasta antaa puolustusministeriössä vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puh. 0295 140 072.

Sivun alkuun