Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.1.2015 12.21
Tiedote 42/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi valtion vuoden 2015 talousarvion momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 400 000 euron kiinteän määrärahan siirtämistä kokonaisuudessaan Maatalouden interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.1.2015 seuraavia asioita:

Valtion vuoden 2015 talousarvion momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 400 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan Maatalouden interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion. Tuloksen ennakoidaan olevan 84 000 euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sitoutuminen Kupittaalle Turkuun rakennettavan uudisrakennuksen Medisiina-D:n vuokraukseen. Toimitila on 1 160 huoneisto-m2:n laajuinen, vuosivuokra on noin 368 000 euroa ja vuokra-aika 25 vuotta. Kokonaisvuokra-arvio vuokrakaudelle 2018-2043 on noin 9 miljoonaa euroa. (STM finanssisihteeri Satu Seikkula 0295 163 234)

Palaa sivun alkuun