Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää valituslupaa 1.1. alkaen

OikeusministeriöYmpäristöministeriö 19.12.2017 16.25
Tiedote

Ympäristöministeriö ja oikeusministeriö tiedottavat

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut eräiden ympäristölakien muutokset, jotka koskevat muutoksenhakua ympäristöasioissa. Lainmuutosten mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaaditaan jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Lainmuutokset perustuvat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan valituslupajärjestelmän soveltamisalaa tulee laajentaa ja ottaa se laajamittaisesti käyttöön rakentamis- ja ympäristöasioissa.

Valituslupaa on haettava, jos aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudistus ei koske valtioneuvoston päätöksiä, sillä niissä korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen oikeusaste.

Valituslupa tarvitaan jatkossa myös valitettaessa hallinto-oikeuden tekemistä luonto- ja lintudirektiivien lajeista johtuvista poikkeuslupapäätöksistä. Nämä poikkeuslupapäätökset ovat myös tarkastelussa nyt käynnissä olevassa yhden luukun palvelujen lakihankkeessa.

Lakimuutokset vähentävät korkeimman hallinto-oikeuden tekemien ratkaisujen määrää. Pitkällä aikavälillä uudistuksen on tarkoitus vapauttaa korkeimman hallinto-oikeuden resursseja, jolloin sillä on mahdollisuus käsitellä esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittäviä valitusasioita nykyistä nopeammin.

Ympäristönsuojelulain nojalla annettaviin ympäristöministeriön päätöksiin haetaan jatkossa muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta eikä enää ensiasteena korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vesitalouslupien sekä vesitalouslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittelyasioita koskevat valituskirjelmät toimitetaan jatkossa suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle eikä enää asiasta päättäneelle viranomaiselle.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö, p. 0295 250 255, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö, p. 02951 50584, [email protected]

Palaa sivun alkuun