Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus valitsi kärkihankkeensa

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.10.2011 9.46
Tiedote 282/2011

Hallitus vahvisti 5. lokakuuta hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.

 

Hallituksen kolme painopistealuetta ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallituskauden kärkihankkeiksi hallitus on nimennyt mm. kuntauudistuksen, nuorten yhteiskuntatakuun sekä harmaan talouden torjunnan. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvistä kärkihankkeista lainsäädäntöhankkeet muodostavat hallitusohjelman mukaisen lainsäädäntösuunnitelman.

Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät kärkihankkeet kuuluvat hallituksen erityisen panostuksen ja seurannan piiriin. Niiden etenemistä sekä tarkistustarvetta arvioidaan hallituksen vuotuisessa, alkuvuoteen sijoittuvassa strategiaistunnossa. Ensimmäinen strategiaistunto pidetään vuoden 2012 alussa.

Hallituksen strateginen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty hallituksen talousarvioneuvottelussa 14. syyskuuta 2011 samanaikaisesti vaalikauden määrärahakehyksen ja valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen kanssa sekä sovitettu yhteen vaalikauden valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa.

Nyt vahvistettu toimeenpanosuunnitelma on osa hallitusohjelman uusia toimeenpano- ja seurantamenettelyjä, jotka hallitus vahvisti kesäkuussa. Uudella menettelyllä pyritään varmistamaan resurssien kohdentumista hallituksen tärkeimpiin kohteisiin. Keskeistä on myös vahvistaa ministeriörajat ylittävien asiakokonaisuuksien hallintaa ja politiikkakoordinaatiota pääministerin johdolla.

Lisätietoja: valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. 09 1602 2006 ja ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, p. 09 1602 2145 tai 040 533 9471, valtioneuvoston kanslia

hallitus
Palaa sivun alkuun