Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Vanhanen i minnesstund för Kalevi Sorsa

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.1.2004 13.30
Tal -

Kalevi Sorsa utförde ett exceptionellt betydande livsverk som politisk opinionsbildare. Han är en i den lilla gruppen stora finländska statsmän.


Kalevi Sorsa hade redan en lång karriär som journalist och tjänsteman bakom sig då han år 1969 steg fram på den politiska arenan. Året därpå valde de helsingforsiska väljarna in honom i riksdagen. Efter det följde snabbt en räcka krävande uppgifter. I februari 1972 utnämndes Sorsa till utrikesminister i Rafael Paasios minoritetsregering. Redan i september samma år blev Kalevi Sorsa för första gången statsminister.


Efter ministerperioden fungerade Sorsa som riksdagens talman fram till år 1991, varefter han påbörjade sin tredje karriär i egenskap av medlem av Finlands Banks direktion. Sorsa var in i det sista verksam som samhällelig opinionsbildare och debattör.


För de efterkrigstida generationerna var Urho Kekkonens namn länge synonymt med presidenten. För min egen generation hann namnet Kalevi Sorsa förknippas med statsministern under tvåårtionden. Det var lyckosamt för fosterlandet att dessa de två viktigaste påverkarna inom finländsk politik upprättade en god arbetsrelation i början av 1970-talet. Såväl Kekkonens dagböcker som Sorsas memoarer vet berätta om ömsesidig tillit och uppskattning.


En annan viktig kollega till Sorsa var centerpartiets dåvarande ordförande Johannes Virolainen. Detta par lämnade efter sig ett bestående exempel på betydelsen av samarbete inom politiken. Man kan ha olika ideologier och arbeta för olika frågor, men ändå bedriva ett resultatrikt samarbete och vara goda vänner. Och det man kommit överens om, det håller man fast vid. En tidsepok har nått sin ände då båda dessa opinionsbildare nu lämnat oss inom en kort tid. Jag minns när Kalevi Sorsa höll tal på Virolainens födelsedag. Talet var djupt och äkta. Många åhörare bredvid mig uttryckte då spontant, att Sorsa är en statsman.


Inom politiken var Kalevi Sorsa en brobyggare. Vi minns Korpilampi-konferensen som statsministern arrangerade 1977 och där regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna stakade ut en ny kurs för vår ekonomiska politik. Än idag hör man talas om Korpilampi-andan. Som statsminister blev Sorsa en garant för samförstånd och konsensus inom den finska politiken. Den politiken har burit långt.


Sorsa hade också förmågan att bereda väg för nya former av samarbete. Det är delvis tack vare Sorsa som alla partier i dag har jämlika möjligheter att tävla om regeringsposterna med stöd av det mandat som folket gett dem i demokratiska val.


Hans arbete stärkte den finländska parlamentarismen. Under hans tid började regeringarna i genomsnitt bli allt mer långlivade. Sorsas sistaregering satt hela mandatperioden ut, vilket därefter har varit huvudregeln i regeringspolitiken. Detta har bringat stabilitet och långsiktighet i samhällsbyggandet.


Sorsa var med om att forma och stärka statsministerinstitutionen även om statsförfattningen inte rördes under hans mandattid. Efter Sorsa har statsministern genom lagens bokstav i statsförfattningen getts samma centrala ställning som den som Sorsa i kraft av sin erfarenhet och sitt kunnande intog som person. På så sätt banade han väg för ett stärkt parlamentariskt styrelseskick i den nya grundlagen. Sorsas starka internationella engagemang indikerade på samma sätt statsministerns kommande roll i EU-Finland.

Ett så omfattande statsmannaverk hade inte varit möjligt utan en stark ideologisk övertygelse. Kalevi Sorsa trodde på jämlikhet och demokrati och arbetade för dessa värden in i det sista.

Kalevi Sorsa var länge landets mest kända politiker. Därför fick han också ta emot de hårdaste stormarna då politiken och politikerna kritiserades. I dag kan vi dock konstatera att benämningen politiker i Kalevi Sorsas fall är en verklig hederstitel. Också här utgjorde han ett föredöme som det är en verklig utmaning för efterföljande generationer att leva upp till.


Finlands långvarigaste statsminister har lämnat oss. Men hans verk lever kvar.


Matti Vanhanen
 
Sivun alkuun