Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Lokakuussa päätettiin oppivelvollisuuden jatkamisesta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta

Valtioneuvoston kanslia 17.10.2020 11.35

Hallituksen toimintasuunnitelman mukaisista keinoista neljä eteni merkittävästi lokakuun aikana: oppivelvollisuusuudistus, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset. Sen lisäksi toimintasuunnitelma sai syksyn budjettiriihen jälkeen 22 uutta keinoa, joilla vahvistetaan työllisyyttä, kestävää kasvua ja yritysten uusiutumista.

Oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti ja siitä tulee opiskelijalle maksutonta. Uudistuksella pyritään nostamaan koulutus- ja osaamistasoa ja työllisyysastetta, kaventamaan oppimiseroja sekä lisäämään koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein ohjausasiakirja, joka tarkentaa hallitusohjelman linjauksia. Hallituskausittain laadittavan selonteon tärkein tavoite on se, että Suomen turvallisuutta sekä konfliktien estoa edistetään sekä kansallisin toimin että kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma on yksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen keskeisistä toimista rikoksen uhrin aseman parantamiseksi ja etenkin kunniaan liittyvän ja digitaalisen väkivallan ehkäisemiseksi. 32 kohdan toimenpideohjelma vastaa osaltaan Suomelle annettuihin kansainvälisiin suosituksiin puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niillä tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla kaupunkiseuduilla sovittamalla yhteen maankäyttöä, asumista ja liikennettä.

Sivun alkuun