Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Talpo käsitteli rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.8.2014 9.13
Tiedote 305/2014

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli torstaina 7.8. pidetyssä kokouksessaan rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmän (ns. Hetemäen ryhmän) arviota ohjelman etenemisestä ja suosituksia ohjelman täydentämiseksi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että ministeriöiden tulee viipymättä laatia esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi siten, että niitä koskevien päätösten perusteella kuntien menojen vähentymistä vastaavat alennukset voidaan toteuttaa valtionosuuslaissa olevien laskentaperusteiden alennusten kautta. Tämä edellyttää, että esitysten sisältö on hallituksen käytettävissä kesän budjettiriihessä ja että esitykset annetaan eduskunnalle siinä aikataulussa, josta on sovittu eduskunnan kanssa budjettiin kytkeytyvien esitysten osalta.

Rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista kuntien menojen kasvun pysyvää hidastumista ja sosiaali- ja terveydenhoidon laitospaikkojen vähentymistä tuetaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehtävin ratkaisuin. Palvelurakenne ja palveluiden rahoitus uudistetaan niin, että sosiaali- ja terveydenhoitomenojen kasvu voidaan julkisen talouden suunnitelman toteuttamista tukevalla tehokkaalla kansallisella ohjauksella sovittaa julkisen talouden kestävyyden turvaamisen edellyttämälle tasolle.

Kun työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttavat yhteisymmärryksen esityksestä työura- ja eläkeratkaisuksi, valtiovarainministeriö arvioi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, toteuttaako ehdotettu uudistus järjestöjen ja hallituksen uudistukselle asettamat vaatimukset keskimääräisen eläkkeellejäänti-iän nostamiseksi ja kestävyysvajeen supistamiseksi. Hallitus sitoutuu edistämään tavoitteiden mukaista uudistusta valmistelemalla esitykset sovitussa aikataulussa.

Rakenteellista työttömyyttä alentavat toimet ovat etenemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa päätetyn mukaisesti. Talouden rakennemuutoksen jatkuessa pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin jatkanut nousuaan ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on korostunut, eikä rakennepoliittisen ohjelman mukainen yhden prosenttiyksikön rakenteellisen työttömyyden alentuminen olisi toteutumassa. Tämän takia on perusteltua vahvistaa työnvälityksen toimivuutta erityisesti vaikeasti työllistyvien osalta ja heidän palkkaamisen kannusteita.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen työryhmän tulee tehdä esitys budjettiriiheen mennessä hallitusohjelman mukaiseksi sopimukseksi, joka toteuttaa rakennepoliittisen ohjelman mukaisen tonttitarjonnan lisääntymisen.

Hallitus käsittelee rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon kokonaisuutta budjettiriihessään elokuun viimeisellä viikolla.

Lisätietoja: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, p. 0295 530 292, valtiovarainministeriö ja pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Turunen, p. 040 542 5935

Sivun alkuun