Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.12.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2018 15.51
Tiedote 621/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Arvonimien myöntäminen

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2018 vp, EV 151/2018 vp)

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 176/2018 vp; EV 136/2018 vp)

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta (HE 146/2018 vp; EV 147/2018 vp)

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta (HE 163/2018 vp; EV 152/2018 vp)

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, esittelijä p. 0295 150 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Virassa olevan Tuusulan käräjäoikeuden laamannin siirtäminen ja nimittäminen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen perustettuun käräjätuomarin virkaan (T 13) 1.1.2019 lukien 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Oulun käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp; EV 143/2018 vp)

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 111/2018 vp; EV 105/2018 vp)

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2018 vp; EV 160/2018 vp)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta (HE 150/2018 vp; EV 146/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 56/2018 vp; EV 116/2018 vp)

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 171/2018 vp; EV 141/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 234/2018 vp; EV 179/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 196/2018 vp; EV 157/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 003
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 44/2018 vp; EV 53/2018 vp)

Miikka Rainiala, hallitusneuvos p. 0295 342 051
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (EV 161/2018 vp — HE 182/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Ritonummi, teollisuusneuvos p. 0295 064 798
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 187/2018 vp; EV 149/2018 vp)

Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 084
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp; EV 159/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp, EV 170/2018 vp)
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (EK 32/2018 vp; LA 85/2018 vp)

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön (HE 87/2018 vp; EV 121/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, hallitussihteeri p. 0295 250 150
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 94/2018 vp; EV 117/2018 vp)