Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.8.2014 12.07
Tiedote 325/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Katri Viinikka, lähetystöneuvos p. 0295 351 244
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istuntokaudelle

Sami Leino, lähetystöneuvos p. 0295 351 764
- Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Vesa Vasara, lähetystöneuvos p. 0295 351 723
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminintakertomuksesta 2012 EK 9/2014 vp - K 17/2013 vp

Laura Kamras, lähetystöneuvos p. 0295 351 192
- Valtuuskunnan asettaminen Walesissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 4.-5.9.2014

Oikeusministeriö

Kari Kiesiläinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 138
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin viran (T 16) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Jaakko Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 500
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 58/2013 vp; EV 68/2014 vp)

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp; EV 87/2014 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp; EV 56/2014 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen, hallitusneuvos p. 0295 060 100
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp - EV 78/2014 vp)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja p. 0295 064 220
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2014 vp; EV 77/2014 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp; EV 85/2014 vp)

Pekka Humalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 193
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2014 vp; EV 70/2014 vp)

 
Sivun alkuun