Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 28.6.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.6.2024 15.14
Tiedote 323/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Marja Rosvall, p. 0295 350 347
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta (HE 48/2024 vp; EV 43/2024 vp)

Hallitussihteeri Johanna Nyberg, p. 0295 150 068
- Armonanomuksen ratkaiseminen
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Turun hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Markkinaoikeuden kahden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Sotilasjäsenten varajäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen 31.12.2025 päättyvän toimikauden loppuun

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 25/2024 vp; EV 41/2024 vp)

Johtava asiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 30/2024 vp; EV 60/2024 vp)

Valtiovarainministeriö

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Merja Sandell, p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 45/2024 vp; EV 47/2024 vp)

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 50/2024 vp; EV 53/2024 vp)

Erityisasiantuntija Antti Kurikka, p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2024 vp; EV 17/2024 vp)

Erityisasiantuntija Hanna Heiskanen, p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 31/2024 vp; EV 57/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. 0295 330 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 42/2024 vp; EV 56/2024 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 46/2024 vp; EV 50/2024 vp)

Erityisasiantuntija Roosa Patrakka, p. 0295 342 192
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2024 vp; EV 44/2024 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Anna Aaltonen, p. 0295 047 097
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 37/2024 vp; EV 46/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erityisasiantuntija Emmi Vettenranta, p. 0295 163 426
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 13/2024 vp; EV 59/2024 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 40/2024 vp; EV 51/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 41/2024 vp; EV 49/2024 vp)