Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 29.9.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.9.2023 15.14
Tiedote 410/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi ja akkreditoinnin päättäminen

Oikeusministeriö

Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181
- 1. Landskapslag om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen, 2. Vägtrafiklag för Åland, 3. Trafikbrottslag för Åland, 4. Landskapslag om tillämpning av lagen om överlastavgift, 5. Landskapslag om tillämpning av lagen om flyttning av fordon, 6. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland, 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon, 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen, 9. Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland, 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsregering, 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget, 12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar.
- Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kansallisen ohjelman hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 7) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvosten tehtävään määrääminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ylijohtaja Petri Lempinen, p. 0295 330 180
- Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteen hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

 Erityisasiantuntija, esittelijä Nea Brandt, p. 0295 047 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta (HE 8/2023 vp; EV 6/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, p. 0295 163 026
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 9/2023 vp; EV 7/2023 vp)