Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.10.2014 12.08
Tiedote 421/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Suomen tasavallan hallituksen ja Serbian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskentelevän työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kenraalien tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 204/2013 vp; EV 89/2014 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 336
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (RP 12/2014 rd; RSv 88/2014 rd)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 311
- Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

hallitus
Sivun alkuun