Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 31.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.1.2014 13.07
Tiedote 34/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Sivuakkreditointi Monacoon, Makedoniaan ja Mauritaniaan

Vesa Hölttä, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 56/2013 vp; EV 142/2013 vp)

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Markku Virri, lähetystöneuvos p. 0295 351 531
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (HE 148/2013 vp; EV 225/2013 vp).

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 120/2013 vp; EV 187/2013 vp)

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 144/2013 vp; EV 179/2013 vp)

Jarno Virta, hallitussihteeri p. 0295 162 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi (HE 121/2013 vp; EV 186/2013 vp)

Ympäristöministeriö

Tuuli Lovén, hallitussihteeri p. 040 194 7591
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta (HE 202/2013 vp; EV 182/2013 vp)

Sara Viljanen, hallitussihteeri p. 0400 399 089
- Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksyminen

hallitus
 
Sivun alkuun