Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

5.4.2018 14.10
OM

Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa.
Valtioneuvoston yleisistunto

Palaa sivun alkuun