Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 14.3.2109 Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

14.3.2019 15.22
ANM

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet görs ändringar på grund av EU:s dataskyddsförordning och ändringar som gjorts i den nationella dataskyddslagstiftningen. Ändringarna är i huvudsak av teknisk natur eller preciserande. I lagen preciseras också att arbetsgivaren får samla in uppgifter om en arbetstagare utan arbetstagarens samtycke endast i de fall som det föreskrivs särskilt om i lag. Ändringarna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet träder i kraft den 1 april 2019.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Sivun alkuun